Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Visagino vaikų lopšelis-darželis "Ąžuoliukas"
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 190231730
Visagino vaikų lopšelis-darželis "Ąžuoliukas" - savivaldybės biudžetinė bendros paskirties ikimokyklinė vaikų ugdymo įstaiga. Lopšelis-darželis teikia paslaugą šeimai. Pagrindinė lopšelio-darželio veiklos sritis - švietimas. Lopšelis-darželis ugdo vaikus pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas

Kontaktinė informacija

Sedulinos al. 51
31231
Visaginas
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Irena Oficerova
+370 38674798
+370 60527123
+370 38674798

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos