Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188752021
Užtikrina vaiko teisių apsaugos priemonių įgyvendinimą; organizuoja įvaikinimą Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsieniečiams Lietuvos Respublikoje; organizuoja vaiko teisių ir teisėtų interesų atstovavimo teismuose sistemos įgyvendinimą; organizuoja savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnybų specialistų kvalifikacijos tobulinimą ir globėjų (rūpintojų) bei įtėvių rengimą.

Kontaktinė informacija

Labdarių g. 8
LT-01120
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Liudmila Romecka
+370 52310927
+370 52310927

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos


Pirkėjas profilis

Skyrius:
  • Bendras viešasis pirkimas