Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

VĮ Turto bankas
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 112021042
AB Turto banko veiklos tikslai - organizuoti ir koordinuoti valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimą, realizuoti perimtus neveiksnius aktyvus ir išieškoti pagal sutartis perduotas administruoti paskolas, valstybės garantijas bei kitus turtinius įsipareigojimus.

Kontaktinė informacija

Kęstučio g. 45
08124
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Nikolaj Kuprijanov
+370 69519397
+370 69519397
+370 52751155

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos


Pirkėjas profilis

Skyrius:
  • Bendras viešasis pirkimas
Perkančiosios organizacijos tipas:
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Įstaiga, kurios veiklą reglamentuoja viešoji teisė