Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Viešoji įstaiga "Plačiajuostis internetas"
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 300149794
VšĮ "Plačiajuostis internetas" tikslas - tenkinti viešuosius interesus, sukurti plačiajuosčio duomenų perdavimo prieigą kaimiškųjų seniūnijų viešojo sektoriaus institucijoms ir sudaryti prielaidas teikti plačiajuosčio duomenų perdavimo paslaugas kaimiškųjų vietovių bendruomenių nariams; teikti, rinkti, analizuoti ir skelbti socialinę ekonominę informaciją, organizuoti mokymus, leisti informacinius, metodinius ir kitus leidinius, rengti ir administruoti projektus.

Kontaktinė informacija

Sausio 13-osios g. 10
04347
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Eglė Misienė
+370 52430882
+36 9883924
+370 52604404

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos