Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188773916
Organizuoja, kontroliuoja savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba juos įgyvendina, įgyvendina įstatymus, Vyriausybės nutarimus, nereikalaujančius savivaldybės institucijų sprendimų, įstatymų nustatyta tvarka organizuoja savivaldybės biudžeto pajamų, išlaidų, kitų piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą, organizuoja, kontroliuoja savivaldybės turto valdymą, naudojimą, administruoja viešųjų paslaugų teikimą ir kita.

Kontaktinė informacija

Katedros g. 4, LT-56121 Kaišiadorys
56121
Kaišiadorys
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Vaida Babeckienė
+370 67112429
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos