Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 191340088
sveikatos priežiūros paslaugos

Kontaktinė informacija

S. Nėries g. 3
92231
Klaipėda
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Daina Kugienė
+370 46410642
+370 46410716
VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos


Pirkėjas profilis

Skyrius:
  • Bendras viešasis pirkimas
Perkančiosios organizacijos tipas:
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Įstaiga, kurios veiklą reglamentuoja viešoji teisė
Pagrindinė veikla
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Sveikata