Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 111950243
Aukštasis universitetinis mokslas

Kontaktinė informacija

Saulėtekio al. 11
LT-10223
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Laura Duobienė
+370 52744969
+370 52700112

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos