Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 163743744
UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (KRATC) – tai Klaipėdos apskrities septynių savivaldybių bendra įmonė, įkurta 2003 metais naujai vieningai atliekų tvarkymo sistemai regione sukurti.

Kontaktinė informacija

Liepų g. 15
LT-92138
Klaipėda
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Gražina Eimantaitė
+370 65533100
+370 46310105

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos