Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Uždaroji akcinė bendrovė „Visagino energija“
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 110087517
Šilumos, garo ir vandens tiekimas ir paskirstymas; vandens gavyba; nuotekų tvarkymas; aplinkos kontrolė; ekologinis monitoringas.

Kontaktinė informacija

Taikos pr. 26A, a. d. Nr. 3
31002
Visaginas
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Rimantas Niparavičius
+37 038625904
+37 038660840

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos


Pirkėjas profilis

Skyrius:
  • Komunalinės paslaugos
Pagrindinė veikla
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija - tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkantysis subjektas
  • Dujų ir šilumos gamyba, transportavimas ir paskirstymas