Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 167371234
Bendrosios viešosios paslaugos

Kontaktinė informacija

Laisvės g. 8
89223
Mažeikiai
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Jovita Baltinienė
+370 44398215
+370 44325844
Mažeikių rajono savivaldybės administracija

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos


Pirkėjas profilis

Skyrius:
  • Bendras viešasis pirkimas
Perkančiosios organizacijos tipas:
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Regiono ar vietos valdžios institucija
Pagrindinė veikla
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Bendrosios viešosios paslaugos