Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Europos socialinio fondo agentūra
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 192050725
Europos socialinio fondo agentūra (toliau – Agentūra) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis pelno nesiekiantis juridinis asmuo. Jį 2002 metų rugpjūčio mėn. įsteigė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos. Administruodama jai pavestas programas Agentūra atlieka šias funkcijas: • skelbia kvietimus teikti paraiškas, • informuoja bei konsultuoja pareiškėjus, • atlieka paraiškų vertinimą, • rengia paramos

Kontaktinė informacija

M. Katkaus g. 44, Vilnius
09217
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Ingrida Vigelė
+8 52413180
+370 65960684
+8 52608281

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos


Skundų pateikimo procedūra

Tarnyba, iš kurios galima gauti informaciją apie skundų pateikimą:
Organizacijos pavadinimas
Vilniaus apygardos teismas
Gatvės pavadinimas
Gedimino pr. 40
Pašto kodas, Miestas
01501, Vilnius
Šalis
Lietuva
Telefonas
+370 70668369
El. paštas
vilniaus.apygardos@teismas.lt
Internetinis adresas (URL)
https://vat.teismas.lt/
Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga: