Public company profile

Company information

Name and description

Europos socialinio fondo agentūra
Department:
Organisation no (or VAT): 192050725
Europos socialinio fondo agentūra (toliau – Agentūra) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis pelno nesiekiantis juridinis asmuo. Jį 2002 metų rugpjūčio mėn. įsteigė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos. Administruodama jai pavestas programas Agentūra atlieka šias funkcijas: • skelbia kvietimus teikti paraiškas, • informuoja bei konsultuoja pareiškėjus, • atlieka paraiškų vertinimą, • rengia paramos

Contact information

Gynėjų g. 16, Vilnius
01109
Vilnius
Lithuania

Contact person

Jolanta Zavackienė
+8 52413180
+370 68739390
+8 52608281

Public documents

No documents uploaded

External links