Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

VšĮ Šakių ligoninė
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 190808235
Asmens sveikatos priežiūros paslaugos

Kontaktinė informacija

Bažnyčios g. 37, LT-71123 Šakiai
71123
Šakiai
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Vilija Jurkšaitienė
+370 34560707
+370 61692087
+370 34560149

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos