Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 245386220
Asmens sveikatos priežiūros paslaugos

Kontaktinė informacija

V. Kudirkos g. 99, LT-76231 Šiauliai
76231
Šiauliai
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Adolfas Klenauskis
+370 41393137
+370 41524514

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos