Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 288603320
Prokuratūra yra valstybės institucija, atliekanti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, prokuratūros Įstatyme ar kituose įstatymuose nustatytas funkcijas. Prokuratūra padeda užtikrinti teisėtumą ir teismui vykdyti teisingumą.

Kontaktinė informacija

Rinktinės g. 5A, Vilnius
LT-01515
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Šarūnas Dieninis
+370 52500942
+370 61008678
+370 52662476

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos