Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 190789945
Neįgaliųjų medicininės, socialinės ir profesinės reabilitacijos gerinimas aprūpinant juos techninės pagalbos priemonėmis.

Kontaktinė informacija

Mindaugo g. 42A-1
01311
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Laima Gubystienė
+370 52734796
+370 52734796
Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos


Pirkėjas profilis

Perkančiosios organizacijos tipas:
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federacinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
  • Įstaiga, kurios veiklą reglamentuoja viešoji teisė
Pagrindinė veikla
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Bendrosios viešosios paslaugos
  • Socialinė apsauga
  • Švietimas
  • Sveikata
  • Aplinka