Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188726247
Savivaldybės administracija savivaldybės teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina, įgyvendina įstatymus ir Vyriausybės nutarimus, nereikalaujančius savivaldybės tarybos sprendimų, įstatymų nustatyta tvarka organizuoja savivaldybės biudžeto pajamų, išlaidų ir kitų piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą, organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės turto valdymą ir naudojimą, administruoja viešųjų paslaugų teikimą.

Kontaktinė informacija

Aušros a. 10
LT-82196
Radviliškis
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Vaidutė Štankelytė
+370 42269022
+370 42269000

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos