Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Kauno kolegija
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 111965284
Kauno kolegija - valstybinė aukštojo mokslo įstaiga, rengianti technologijų, socialinių mokslų, biomedicinos, humanitarinių mokslų ir meno srities specialistus. Kauno kolegijos absolventų įgytą kvalifikaciją žymi profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Kontaktinė informacija

Pramonės pr.20
50468
Kaunas
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Sigrida Eimutienė
+370 37751143
+370 37751135

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos