Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Telšių rajono savivaldybės administracija
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 180878299
Savivaldybės teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina, įgyvendina įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir Tarybos sprendimus, įstatymų nustatyta tvarka organizuoja savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų bei kitų piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą, organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės turto valdymą ir naudojimą, administruoja viešųjų paslaugų teikimą, vykdo kitas įstatymų nustatytas funkcijas.

Kontaktinė informacija

Žemaitės g. 14
87133
Telšiai
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Tomas Katkus
+370 44452872
+370 44452229

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos