Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Viešoji įstaiga Šilutės ligoninė
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 277329430
Sveikata

Kontaktinė informacija

Rusnės g. 1
99185
Šilutė
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Elena Barauskienė
+370 44162087
+370 64013171
+370 44162100

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos