Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Lietuvos kariuomenė, MPB ,,Gelezinis vilkas" LDK Algirdo MPB
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188745361
LK struktūrinis padalinys vykdantis karių kovinį rengimą, taikos meto užduotis, dalyvaujantis TPO.

Kontaktinė informacija

Karaliaus Mindaugo g. 11
55283
Jonavos raj. Rukla
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Jonas Piktuižis
+370 68067341
+370 69878607
+370 70671314
Lietuvos kariuomenė, MPB ,,Gelezinis vilkas" LDK Algirdo MPB

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos