Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdyba
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188726432
Gynybos veikla

Kontaktinė informacija

Kampiškių g. 19, LT-45312 Kaunas
LT-45312
Kaunas
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Sergejus Bučinskas
+370 37308197
+370 37345412
Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdyba

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos


Pirkėjas profilis

Skyrius:
  • Gynyba ir saugumas
Perkančiosios organizacijos tipas:
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Įstaiga, kurios veiklą reglamentuoja viešoji teisė
Pagrindinė veikla
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Gynyba