Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Viešoji įstaiga Nacionalinis kraujo centras
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 126413338
VšĮ Nacionalinis kraujo centras yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš valstybės turto įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, paslaugas reikalingas asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui užtikrinti (aprūpina asmens sveikatos priežiūros įstaigas konservuotu krauju, jo komponentais bei kraujo preparatais).

Kontaktinė informacija

Žolyno g. 34, Vilnius
10210
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Irena Vaitekėnaitė
+370 52392438
+370 61209014
+370 52392442

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos


Pirkėjas profilis

Perkančiosios organizacijos tipas:
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Įstaiga, kurios veiklą reglamentuoja viešoji teisė
Pagrindinė veikla
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Sveikata