Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Akcinė bendrovė "ORO NAVIGACIJA"
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 210060460
Akcinė bendrovė „Oro navigacija“ yra vienintelis oro eismo paslaugų, ryšių, navigacijos, stebėjimo ir aviacijos informacijos paslaugų teikėjas civilinės aviacijos reikmėms Lietuvos Respublikos ir jai deleguotoje oro erdvėje. Tiekėjai, norintys dalyvauti akcinės bendrovės „Oro navigacija“ pirkimuose kviečiami registruotis čia: https://www.ans.lt/lt/administracin-informacija/viesieji-pirkimai-n/tiekeju-registracija/

Kontaktinė informacija

Balio Karvelio 25, Vilnius
LT-02184
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Asta Veličkienė
+370 70694515

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos


Pirkėjas profilis

Skyrius:
  • Komunalinės paslaugos
  • Gynyba ir saugumas
Pagrindinė veikla
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija - tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkantysis subjektas
  • Su oro uostu susijusi veikla