Public company profile

Company information

Name and description

Kalvarijos savivaldybės administracija
Department:
Organisation no (or VAT): 188751268
Vykdo viešąjį administravimą, administruoja viešųjų paslaugų teikimą, rengia savivaldybės institucijų sprendimus, tvarko savivaldybės institucijų dokumentus, įgyvendina tarybos patvirtintas programas savivaldybės teritorijoje, analizuoja teritorijos raidą, vykdo valstybės savivaldybei perduotas funkcijas, vykdo šio turto naudojimo finansinę preižiūrą bei teikia ataskaitas, organizuoja komunalinių paslaugų teikimą gyventojams, įgyvendina įstatymus ir Vyriausybės nutarimus.

Contact information

Laisvės g. 2
LT-69214
Kalvarija
Lithuania

Contact person

Egidijus Kemeraitis
+370 34360625
+370 34360610

Public documents

No documents uploaded

External links