Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Zarasų rajono savivaldybės administracija
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188753461
Savivaldybių veikla

Kontaktinė informacija

Sėlių a. 22
32110
Zarasai
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Ramutė Gaidamavičienė
+370 38537101
+370 38537172

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos