Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Akcinė bendrovė "SMILTYNĖS PERKĖLA"
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 140285526
Bendrovės veiklos tikslai yra užtikrinti keleivių ir krovinių pervežimą jūrų ir pakrančių vandens bei vidaus vandenų transportu, teikiamų paslaugų kokybę pagal galiojančius norminius dokumentus bei jų teikimo nepertraukiamumą, transporto priemonių bei objektų statybą, plėtimą ir modernizaciją, saugų jų eksploatavimą, racionaliai naudoti bendrovės turtą bei kitus išteklius, siekti pelno, kad būtų patenkinti akcininkų turtiniai interesai.

Kontaktinė informacija

Nemuno g. 8, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.
LT-91191
Klaipėda
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Toma Kulikauskaitė
+370 46343280
+370 61510452
+370 46381842

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos


Pirkėjas profilis

Skyrius:
  • Komunalinės paslaugos
Pagrindinė veikla
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija - tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkantysis subjektas
  • Su uostu susijusi veikla