Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo batalionas
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 193086724
Karyba

Kontaktinė informacija

J. Kairiūkščio g. 14
LT-08409
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Arvydas Leonavičius
+370 70680145
+370 70680114
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo batalionas

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos