Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188659229
audituoja valstybės biudžeto vykdymą, valstybės piniginių išteklių naudojimą, valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo

Kontaktinė informacija

Vinco Kudirkos g. 15, LT-01113 Vilnius
LT-01113
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Rūta Vižinienė
+370 68693514

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos