Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Viešoji įstaiga Radviliškio ligoninė
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 171448341
Viešoji įstaiga

Kontaktinė informacija

Gedimino g. 9, Radviliškio rm., 5120 Radviliškio r
5120
Radviliškis
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Dalia Norkienė
+370 42252435
+370 61524315
+370 42252435

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos