Public company profile

Company information

Name and description

Ugdymo plėtotės centras
Department:
Organisation no (or VAT): 302430498
Misija – telkti šalies ugdymo specialistus ugdymo kokybės susitarimams formuoti ir metodinei pagalbai švietimo įstaigoms teikti. Pagrindinės funkcijos: bendrojo ugdymo turinio formavimas; ugdymo turinio pritaikymo skirtingų poreikių mokinių grupėms koordinavimas; ugdymo turinio įgyvendinimo organizavimas ir įgyvendinimo kokybės užtikrinimas; pedagogų ir vadovų kvalifikacijos tobulinimo koordinavimas; kitos funkcijos

Contact information

M. Katkaus g. 44
09217
Vilnius
Lithuania

Contact person

Jurgita Nainienė
+370 52771359
+370 52724315

Public documents

No documents uploaded

External links