Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 288768350
Savivaldybės teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina; įgyvendina įstatymus ir Vyriausybės nutarimus; įstatymų nustatyta tvarka organizuoja savivaldybės biudžeto tvarkymą, organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės turto valdymą ir naudojimą; administruoja viešųjų paslaugų teikimą.

Kontaktinė informacija

Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
30122
Ignalina
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Inga Povilėnienė
+370 38639146

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos