Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

VšĮ Kelmės ligoninė
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 162730167
Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas

Kontaktinė informacija

Nepriklausomybės g. 2, LT-86175 Kelmė
86175
Kelmė
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Brigita Jariginienė
+370 42769200
+370 42769201

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos