Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 124246958
Sveikata

Kontaktinė informacija

Vilnius, Laisvės pr. 79
LT-06122
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Diana Germanovič
+370 52470069
+370 68260089
+370 52388128

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos