Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Vilniaus universitetas
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 211950810
Valstybinė aukštoji mokykla

Kontaktinė informacija

Universiteto g. 3
Vilnius

Lithuania

Kontaktinis asmuo

Edgaras Markevičius
+370 52366060
+370 52687059
Vilniaus universitetas

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos