Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Viešoji įstaiga Utenos ligoninė
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 183854143
Antrinio lygio ambulatorinės specializuotos ir stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

Kontaktinė informacija

Aukštakalnio g. 3, Utena, LT-28151 Utenos r.
28151
Utena
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Jolanta Kaselytė
+370 38963823
+370 38963820

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos