Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Nacionalinė teismų administracija
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188724424
Teismų savivaldos institucijų aptarnavimas

Kontaktinė informacija

L. Sapiegos g. 15
10312
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Vita Puišienė
+370 52514296

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos


Pirkėjas profilis

Perkančiosios organizacijos tipas:
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federacinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
Pagrindinė veikla
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • [teismų savivaldos institucijų aptarnavimas]