Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188710823
LR Vietos savivaldos įstatymo numatytų funkcijų vykdymas ir viešųjų paslaugų teikimas

Kontaktinė informacija

Liepų g. 11
91502
Klaipėda
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Vilma Marcinkevičienė
+370 46396027
+370 46396178
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos


Pirkėjas profilis

Skyrius:
  • Bendras viešasis pirkimas
Perkančiosios organizacijos tipas:
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Regiono ar vietos valdžios institucija
Pagrindinė veikla
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Bendrosios viešosios paslaugos

Skundų pateikimo procedūra

Tarnyba, iš kurios galima gauti informaciją apie skundų pateikimą:
Organizacijos pavadinimas
Klaipėdos apygardos teismas
Gatvės pavadinimas
H. Manto g. 26
Pašto kodas, Miestas
92131 LT, Klaipėda
Šalis
Lietuva
Telefonas
+370 46390960
Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga: