Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija
Skyrius: Vilniaus apskritis
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 124241078
Visuomenės informavimas

Kontaktinė informacija

S. Konarskio g. 49
03123
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Agnė Juškienė
+370 52363092
+370 52363208
VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos