Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Koncertinė įstaiga Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Reprezentacinis pučiamųjų orkestras
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188710257
Valstybės koncertinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, teisinė forma - biudžetinė įstaiga, scenos meno rūšis - koncertai.

Kontaktinė informacija

Žirmūnų g. 1e, Vilniaus m., 2051 Vilniaus m. sav.
09239
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Jelena Achremova
+370 852719157
+370 852719157
Koncertinė įstaiga Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Reprezentacinis pučiamųjų orkestras

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos