Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Lietuvos bankas
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188607684
Centrinis bankas

Kontaktinė informacija

Gedimino pr.6
LT-01103
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Giedrius Ruseckas
+370 65563931

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos