Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Mykolo Romerio universitetas
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 111951726
Mykolo Romerio universitetas – dinamiškas, modernus universitetas, siekiantis užimti deramą vietą Europos aukštojo mokslo erdvėje. Universiteto misija – mokslinti jaunimą, kaupti ir puoselėti intelektinį potencialą, ugdyti lyderius, kurie geba kurti ir diegti inovacijas, lemiančias visokeriopą – mokslo, kultūros ir technologijų - pažangą, keičiančią visuomenę. To pasiekti įmanoma suvokiant, jog tik konkurencinė aplinka gimdo kokybę, ir universitetai yra lygiaverčiai rinkos dalyviai.

Kontaktinė informacija

Ateities g. 20
LT-08303
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Karolina Urmonaitė
+370 52714466

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos