Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 304740061
Dalyvauja formuojant pasirengimo valstybės gynimui ir kariuomenės mobilizacijai politiką, įsigyjant ir valdant karinės paskirties priemones ir kitas prekes, paslaugas ir darbus.

Kontaktinė informacija

Giedraičių g. 41
09303
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Vygantas Martišiūnas
+370 68065613

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos


Pirkėjas profilis

Skyrius:
  • Bendras viešasis pirkimas
  • Gynyba ir saugumas
  • Gynyba ir saugumas – Mažos vertės pirkimo skelbimas
Perkančiosios organizacijos tipas:
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federacinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
Pagrindinė veikla
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Gynyba