Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 304740061
Dalyvauja formuojant pasirengimo valstybės gynimui ir kariuomenės mobilizacijai politiką, įsigyjant ir valdant karinės paskirties priemones ir kitas prekes, paslaugas ir darbus.

Kontaktinė informacija

Šv. Ignoto g. 6
01144
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Monika Galinienė
+370 52657430

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos


Pirkėjas profilis

Skyrius:
  • Bendras viešasis pirkimas
  • Gynyba ir saugumas
  • Gynyba ir saugumas – Mažos vertės pirkimo skelbimas
Perkančiosios organizacijos tipas:
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federacinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
Pagrindinė veikla
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Gynyba