Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 304740061
Dalyvauja formuojant pasirengimo valstybės gynimui ir kariuomenės mobilizacijai politiką, įsigyjant ir valdant karinės paskirties priemones ir kitas prekes, paslaugas ir darbus.

Kontaktinė informacija

Giedraičių g. 41-101
09303
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Vygantas Martišiūnas
+370 68065613

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos


Pirkėjas profilis

Skyrius:
  • Bendras viešasis pirkimas
  • Gynyba ir saugumas
  • Gynyba ir saugumas – Mažos vertės pirkimo skelbimas
Perkančiosios organizacijos tipas:
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federacinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
Pagrindinė veikla
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Gynyba

Skundų pateikimo procedūra

Tarnyba, iš kurios galima gauti informaciją apie skundų pateikimą:
Organizacijos pavadinimas
Teismas
Pašto kodas, Miestas
, Vilnius
Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga: