Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188773688
Bendrosios viešosios paslaugos

Kontaktinė informacija

Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajono savival
96130
Gargždai
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Egidijus Gedrimas
+8 46452332
+8 46472005
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos