Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

VšĮ Kauno technologijos universitetas
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 111950581
Universitetas organizuoja studijas ir tyrimus penkiose mokslo srityse: technologijos, socialinių, fizinių, humanitarinių ir biomedicinos, skatina tyrimus ir studijas mokslų sandūroje, per technologijos mokslus siekia glaudžios visų mokslų tarpusavio sąveikos, puoselėja menus, propaguoja ir įgyvendina mokymosi visą gyvenimą principus, organizuoja studijas, nustato studijų tvarką, parenka studijų formas, teikia kvalifikacinius laipsnius ir profesines kvalifikacijas, leidžia studijų, mokslo ir kitą

Kontaktinė informacija

K. Donelaičio g. 73
44249
Kaunas
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Ingrida Bukantaitė
+370 37300055
+370 60398035

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos