Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas
Skyrius: Vilniaus miestas
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188675233
Viešoji tvarka ir visuomenės saugumas

Kontaktinė informacija

Pilaitės pr. 19
LT-06264
Vilnius
Lithuania

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos