Public company profile

Company information

Name and description

Vilniaus Metrologijos centras
Department:
Organisation no (or VAT): 120229395
MŪSŲ TEIKIAMOS PASLAUGOS APIMA ŠIAS MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKROS, KALIBRAVIMO, BANDYMŲ IR KONTROLĖS SRITIS: . •AKUSTINIŲ IR VIBRACIJOS •FIZIKINIŲ IR CHEMINIŲ •SKYSČIO IR DUJŲ KIEKIO •GEOMETRINIŲ PARAMETRŲ •TEMPERATŪROS •JUDESIO PARAMETRŲ •OPTINIŲ IR OPTINIŲ-FIZIKINIŲ •JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIOTĖS •MASĖS •JĖGOS •LAIKO IR DAŽNIO •ELEKTRINIŲ DYDŽIŲ •MEDICINOS PRIETAISŲ •SLĖGIO •NOTIFIKUOTOS VEIKLOS NEAUTOMATINIŲ SVARSTYKLIŲ SRITYJE

Contact information

Dariaus ir Girėno g. 23

Vilnius
Lithuania

Contact person

Dorota Kimontienė
+370 61111464

Public documents

No documents uploaded

External links