Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 255450080
Eksploatacijos nutraukimo projektų vykdymas

Kontaktinė informacija

Elektrinės g. 4, K 47, Drūkšinių k., Visagino sav.
31152
Visaginas
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Sabinas Cycarevas
+370 38624301
+370 38624189
Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos