Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Radviliškio plaukimo baseinas
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 304516775
Baseinas yra viešasis juridinis asmuo, savo veiklą grindžiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais. Baseino tikslai yra teikti miesto ir rajono gyventojams sveikatingumo paslaugas, vykdyti neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą ir (ar) formalųjį švietimą papildantį ugdymą...

Kontaktinė informacija

V. Kudirkos g. 2
LT-82170
Radviliškis
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Jolitas Onaitis
+370 42266052

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos