Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Viešoji įstaiga Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 293328580
Medicininių paslaugų teikimas

Kontaktinė informacija

Geležinkeliečių 70, Pasvalys
39122
Pasvalys
Lithuania

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos