Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Radiacinės saugos centras
Skyrius: Vilnius
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 193288633
Radiacinės saugos centras yra valstybės valdymo bei savivaldos vykdomųjų ir kitų institucijų veiksmus radiacinės saugos srityje koordinuojanti bei radiacinės saugos valstybinę priežiūrą ir kontrolę, gyventojų apšvitos vertinimą ir ekspertizę atliekanti institucija. Radiacinės saugos centrą steigia ir jo nuostatus tvirtina Sveikatos apsaugos ministerija. Radiacinės saugos centras yra juridinis asmuo, išlaikomas iš valstybės biudžeto.

Kontaktinė informacija

Kalvarijų g. 153
LT-08352
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Gintautas Vitas Šurka
+370 52361936
+370 61017280
+370 52763633

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos